تمرکز درمانی

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکزدرماني:علاج قطعي ام اس،انواع سرطانهاوبيماريهاي صعب العلاج (54)

اگراين درنده خوئي زطبيعتت بميرد                                      همه عمر زنده باشي به روان آدميت محققين وپژوهشگران براي علاج بيماريهاي صعب العلاج ورفع ناهنجاريها ومعضلات فردي، خانوادگي واجتماعي واينکه در جوامع بتوان بدون جنگ وخونريزي، ظلم وستم، تبعيض ونابرابري، تعدي وتجاوز، دروغ […]

Read More

تمرکزدرماني:علاج قطعي ام اس،انواع سرطانها و بيماريهاي صعب العلاج (53 )

                     پروانه سوخت شمع فرو مرد شب گذشت                                                              اي واي من که قصه دل نا تمام ماند هدف اين سايت 1- توجه محققين، دانشمندان وپژوهشگراني که براي درمان بيماريها وبرطرف کردن آلام بيماران ومشکلات ومعضلات عديده اي […]

Read More

تمرکزدرماني:علاج قطعي ام اس، انواع سرطانهاوبيماريهاي صعب العلاج

   پس به صورت عالم اصغرتوئي     پس به معني عالم اکبر توئي درمطالب قبلي نقش ضميرناخودآگاه (منِ برتر) در بروز بيماريها، ناهنجاريها، اعتيادات، انحرافات، تنشهاي روحي و جسمي، جرم و جنايات، تعدي وتجاوزات واعمال، رفتار وافکار نيک وبد که علل […]

Read More

تمركزدرماني:علاج قطعي ام اس،انواع سرطانها وبيماريهاي لاعلاج ( 1 )

مطلبي كه عنوان مي شود ثقيل مگر براي كساني كه نسبتاً خود را شناخته و به قدرت خلاقه خود پي برده باشند . از موقعي كه جنين در رحم مادر جان مي گيرد ضمير ناخودآگاه تمامي حالات رواني مادر را وتازماني […]

Read More

تمركزدرماني:علاج قطعي ام اس وبيماريهاي لاعلاج ( 2 )

بطوريكه نوشته شد ضمير ناخوداگاه از زمانيكه جنين در رحم مادر جان مي گيرد تا كمال شخصيت رواني هر آنچه را كه در اطرافش مي گذرد دقيقاً ثبت و ضبط مي نمايد و با اندوخته خود مسير يك عمر زندگي […]

Read More

تمركزدرماني: علاج قطعي ام اس وبيماريهاي لاعلاج ( 3 )

 اگر خواست اين است كه جوامع داراي انسانهاي سرزنده ، با قدرت ، پر انرژي ، تيز هوش ، سالم ، خلاق بدور از ناهنجاريهاي اجتمايي و بيماريهاي لاعلاج باشد . نياز است كه 1 – پدر و مادرها بخصوص […]

Read More

تمركزدرماني: علاج قطعي ام اس وبيماريهاي لاعلاج ( 4 )

فرداي روزيكه فرمان حمله به كشوري را صادر خواهد كرد به كليسا مي رود دعا ميخواند به بهانه داشتن  تسليحات كشتار جمعي و سرنگوني ديكتاتور از زمين و هوا بر سر مردم آتش مي ريزد شهرها ، سرپناهها و مزارع […]

Read More

تمركزدرماني: علاج قطعي ام اس وبيماريهاي لاعلاج ( 5 )

از كجا آمده ام        آمدنم بهرچه بود متأسفانه در برهه اي از زمان زندگي سر مي كنيم كه اقتصاد حرف اول را ميزند ، بازار اقتصاد دانان رواج و تحليل گران اقتصادي با تحليل ها و قلم فرسايي ها اذهان آهاد […]

Read More

تمركزدرماني: علاج قطعي ام اس وبيماريهاي لاعلاج ( 6 )

زمين در جنب اين افلاک مينا        چو خشخاسي است اندر قعر دريا تو خود بنگر کزين خسخاش چندي     سزد تا بر غرور خود بخندي  كيهان بي كران كهكشانهاي بي شماري را با منظومه ها و […]

Read More

تمركزدرماني: علاج قطعي ام اي و بيماريهاي لاعلاج ( 7 )

با وجود تلاش بي وقفۀ محققين علوم پزشكي كه خود را وقف بشريت كرده و براي نجات انسانها از انواع بيماريها و درد و رنج آن داروها و تجهيزات پزشكي مختلفي را كشف و اختراع مي كنند ، بيماريهايي همچون […]

Read More