تمرکز درمانی

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکز درمانی : علاج قطعی ام اس و بیماری های لاعلاج

تمرکزدرماني:علاج قطعي ام اس،سرطان ها وبيماريهاي صعب العلاج (48) علاج

عدم توجه محققين و دانشمندان به اساس انسان (روان) و تمرکز آنان به بعد فيزيکي انسان (جسم) در درمان بيماريها موجب گرديده که هر ساله هزاران نفر جان خود را از دست دهند و انسانهاي زيادي با مرگ دست و […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس،انواع سرطان ها وبيماريهاي صعب العلاج(49)

درحالت تمرکز ضميرآگاه بصورت ناظري دقيق عمل مي کند و ضميرناخودآگاه که علت و علل تمامي افکار ،رفتار ،اعمال وبيماريها درش نهفته است در دسترس قرار ميگيرد. (تمرکز هر چقدر عميقتر نظارت دقيقتر و دسترسي به ضميرناخودآگاه آسانتر) نضارت ضميرآگاه […]

Read More

تمرکزدرماني:علاج قطعي ام اس،انواع سرطانها و بيماري هاي صعب العلاج(50)

در اندرون انسان، موجود قدرتمندی که برانسان حکم میراند و قدرتش قابل تصور نیست آشيان دارد و انسان مجبور به اجراي فرامينش است Concentration therapy: definitive treatment of MS, various cancers and incurable diseases Inside man, a powerful being who […]

Read More

تمرکزدرماني: علاج قطعي ام اس، انواع سرطانها و بيماريهاي صعب العلاج (51)

برابر بررسيهايي که صورت گرفته حدود بيست درصد افراد از جلسات اوّليه عميقا” در حالت تمرکز قرار مي گيرند که ريشه يابي علل بيماريها و ضايعات رواني در اين اشخاص به راحتي صورت مي پذيرد و بهبوديشان در مدت زمان […]

Read More

تمرکزدرماني:علاج قطعي ام اس، انواع سرطانهاو بيماري هاي صعب العلاج (52 )

دراندرون هر انساني موجود قدرتمندي است که قدرتش در سازندگي وتخريب فوق تصور است وهرکس مجبور به اجراي فرامينش مي باشد. اين موجود محصول عوامل تربيتي(پدر و مادر،خويشان و نزديکان،مربيانِ شيرخوارگاه و مهدکودک،معلمين پيش دبستاني و دبستاني و دبيرستاني، همکلاسيها […]

Read More